Kan ik als werknemer zelf een outplacementbureau uitkiezen?


Of u als werknemer een outplacementbureau kunt kiezen, hangt af van de situatie. Maar met de introductie van de transitievergoeding bestemd voor outplacement en scholing kan de werknemer steeds vaker zelf het outplacementbureau kiezen en daarmee het outplacementtraject vormgeven. Lees ook tips voor een goed outplacementbureau

Keuze door de werkgever

Omdat ontslag in gang wordt gezet door de werkgever kiest deze meestal het outplacementbureau. Het kan voorkomen dat uw werkgever outplacementdiensten afneemt van een gelieerd outplacementbureau en dat u daarbij twijfels heeft. Als werknemer heeft u minimaal het recht te onderhandelen over het outplacementbureau en alternatieven voor te stellen. 

Keuze door de werknemer

Bij ontslag krijgt u een transitievergoeding die u kunt aanwenden voor outplacement. Zo heeft u volledig regie op het gehele outplacementproces: het outplacementbureau, de outplacementcoach en de invulling van het outplacementtraject. 

 

Meer informatie
Inspiratie voor het vinden van een outplacementbureau? Bekijk outplacementbureaus in uw regio.