Is het verstandig om mijn transitievergoeding te gebruiken voor outplacement?


Of het verstandig is om uw transitievergoeding in te zetten voor outplacement, hangt af van uw situatie. In dit artikel leest u wat een transitievergoeding is, en of het verstandig is om deze te gebruiken voor outplacement.

Transitievergoeding gebruiken voor outplacement

Een transitievergoeding is een bedrag dat u krijgt als u ontslagen wordt bij een organisatie waar u minimaal twee jaar in dienst bent geweest. Deze vergoeding kunt u gebruiken voor outplacement of scholing, of om een periode van werkloosheid financieel te overbruggen.

Voor veel werknemers is het verstandig om de transitievergoeding te gebruiken voor outplacement. Bij outplacement wordt u immers begeleid door een professional bij het zoeken naar een nieuwe baan. Hiermee verkleint u de kans dat u werkloos raakt. Ook vormt een outplacementtraject een unieke mogelijkheid om een andere richting op te gaan, en er zijn veel andere voordelen verbonden aan een outplacementtraject.

Vergoeding niet gebruiken voor outplacement

Het is niet in alle gevallen aantrekkelijk om uw transitievergoeding aan outplacement te besteden. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer er veel vacatures zijn in uw sector en u verwacht zelf makkelijk en snel een nieuwe baan te vinden. Ook is het mogelijk dat u al weet welke scholing u nodig heeft om een nieuwe baan te vinden, en kunt u het bedrag aan die scholing besteden zonder verdere hulp van een outplacementbureau.

 

 

Meer informatie
Benieuwd of outplacement in uw situatie meerwaarde biedt? Neem contact op met een bureau in uw regio of sector voor meer informatie.