Transitievergoeding gebruiken voor outplacement?


Is het verstandig om mijn transitievergoeding te gebruiken voor outplacement? Sinds 1 juli 2015 geldt de transitievergoeding bij ontslag. U heeft recht op deze vergoeding als u minimaal 2 jaar in dienst bent geweest. Het idee is dat de transitievergoeding wordt ingezet voor outplacement of scholing. Maar is het verstandig om de vergoeding te gebruiken voor outplacement? Voor de meeste werknemers zal dit inderdaad het geval zijn. Het voorkomen van een werkloosheidssituatie door een outplacementtraject is immers meer waard dan een eenmalige geldvergoeding. Daarnaast biedt professionele begeleiding naar een nieuwe baan veel meerwaarde voor een werknemer die met ontslag wordt bedreigd. Ook vormt een outplacementtraject een unieke mogelijkheid om een andere richting op te gaan. Uiteraard zijn er ook situaties denkbaar dat u zelf makkelijk en snel een nieuwe baan kan vinden zonder de hulp van een outplacementbureau. U kunt de transitievergoeding overigens ook inzetten voor scholing al dan niet vanuit een outplacementtraject.