Outplacement blog

Werkgevers wachten met ontslag op nieuwe regeling na 1 januari 2020

09-10-2019 - De redactie

Het loont voor werkgevers om nog even te wachten met het ontslag van oudere werknemers. In 2020 hoeven werkgevers namelijk aanzienlijk minder transitievergoeding te betalen. Voor een 50-plusser kan dit zelfs de helft schelen. 

Transitievergoeding ontslag na 1 januari 2020

Nieuwe wet

Op 1 januari 2020 gaat de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in waardoor alle transitievergoedingen lager worden. Ook de uitzonderingspositie voor 50-plussers  loopt af per 1 januari. Met de Wet Werk en Zekerheid uit 2015 werd de transitievergoeding geïntroduceerd ter vervanging van de duurdere ontslagvergoeding. Speciaal voor 50-plussers werd toen een speciale regeling ingebouwd: een half maandsalaris per jaar bij een dienstverband van minimaal 10 jaar geldend bij werkgevers met meer dan 25 werknemers.

Nog even wachten

Er wordt verwacht dat sommige werkgevers gebruik gaan maken van de nieuwe situatie en daarom het ontslag nog even zullen uitstellen. Hetzelde geldt voor reorganisaties waarbij de voordelen nog hoger zullen uitvallen. Een werknemer is overigens niet volledig kansloos indien wordt vermoedt dat bewust is gewacht met het ontslag. In dat geval kan de rechter oordelen dat er sprake is van 'slecht werkgeversschap'.


Vind outplacementbegeleiding
Zoek contact met outplacementbureaus voor outplacementtrajecten voor 50-plussers.