Outplacement blog

Volkerink & Partners: waar de cliënt écht centraal staat

07-05-2018 - De redactie

Coaching op zakelijk, maar ook op persoonlijk vlak. Loopbaanadvies, outplacement en re-integratie. Al deze verschillende diensten worden aangeboden door Volkerink & Partners. Een ‘full service coaching bureau’ dekt de lading. Clariska Volkerink zegt het zo: ‘Wij focussen bij al onze diensten op het totaalplaatje.’ Nieuwsgierig naar wat dit precies inhoudt, stellen we deze bevlogen vakvrouw 5 vragen.

Clariska Volkerink

1. Volkerink & Partners werkt op verschillende locaties. Maar hoe zorgen jullie ervoor dat alle locaties een sterk netwerk hebben dat ingezet kan worden bij outplacement- en re-integratietrajecten?

‘Ons bedrijf bestaat uit drie compagnons. Ikzelf heb altijd in de regio Groningen gewerkt en heb daar een groot netwerk opgebouwd. Ook in Drenthe zijn we goed thuis. Sinds een verhuizing naar Apeldoorn vorig jaar breiden we onze diensten verder uit in die regio. Maar we bieden onze diensten inmiddels ook landelijk aan. Zo voeren we trajecten uit voor het UWV op basis van een contract dat geldt voor heel Nederland. Acquisitie is voor ons een belangrijk middel om ons netwerk steeds verder uit te breiden. Door een goede online zichtbaarheid en door mond-op-mondreclame worden we veel gevonden.’

2. Waarom zou een werkgever juist voor jullie moeten kiezen voor een re-integratie- of outplacementtraject?

‘Voor Volkerink & Partners staat de cliënt altijd centraal. Bij iedere cliënt wordt gekeken naar het totaalplaatje. We zijn niet voor niets een full service coaching bureau. Zowel op zakelijk als op persoonlijk gebied moeten er soms obstakels uit de weg worden genomen om weer duurzaam aan het werk te kunnen. Wij nemen al deze onderdelen mee in onze trajecten. We werken met korte lijnen. We letten vanaf het begin van het traject op een goed verwachtingsmanagement. We zijn transparant. Bij tussentijdse rapportages nemen we het totaalplaatje mee. Een werkgever mag verwachten dat al onze compagnons beschikken over actuele kennis van zaken p het gebied van outplacement, re-integratie en verzuim. Veel van onze outplacementcliënten zijn 40-plus en lager opgeleid. Dit past bij de landelijke trend. Maar we coachen ook veel mensen in de leeftijdscategorie 25-40 jaar, zowel laag- als hoogopgeleiden. Bij alle trajecten merken we steeds weer dat een goede basisopleiding van groot belang is. Wanneer die basis goed is, komt iemand vaak makkelijker aan de slag.’

3. ‘Als we allemaal dát zouden doen, waartoe we in staat zijn, zouden we onszelf verbazen’. Deze quote van Thomas A. Edison staat op jullie website. Hoe zorgt Volkerink & Partners ervoor dat jullie cliënten zichzelf verbazen?

‘We horen regelmatig van cliënten dat ze onze manier van werken een verademing vinden. Het draait voor ons echt om de persoon en zijn of haar competenties. Dus niet om wat er níét kan, maar juist om wat er nog wél kan. We gaan uit van een positieve insteek waardoor cliënten het geloof in eigen kunnen terugkrijgen. En dan zijn ze inderdaad soms verbaasd over waar ze toe in staat blijken te zijn. Dit zien we ook terug bij cliënten met psychische en lichamelijke klachten. Met deze groep hebben we, net als met de hierboven genoemde groepen, jarenlange ervaring opgebouwd en dat zien we terug in de resultaten.

4. Hoe ziet een outplacementtraject bij Volkerink & Partners er uit? Is er bijvoorbeeld een vast stappenplan dat wordt doorlopen?

‘We gebruiken inderdaad een stappenplan voor een outplacementtraject, maar daarin speelt maatwerk een grote rol. Het traject start met een eerste kennismaking met werkgever en werknemer. Op basis daarvan stellen we een offerte met stappenplan op voor de werkgever. Het traject dat daarna volgt is een dynamisch proces waarin we stappen vooruit zetten, maar soms ook een stap terug doen als dat gewenst is in het proces. Zaken als rouwverwerking, loslaten van het oude werk en het in beeld krijgen van de competenties van de cliënt komen aan bod. Ogenschijnlijk kleine zaken kunnen soms een grote rol spelen. Zo hoeft het opstellen van een duidelijk LinkedIn-profiel niet veel tijd te kosten. Wanneer het profiel echter niet bijgewerkt wordt kan dit de voortgang negatief beïnvloeden omdat potentiële werkgevers tegenwoordig nu eenmaal aan LinkedIn als informatiebron veel waarde hechten bij het invullen van vacatures. De uitvoering van het traject hangt ook af van de wensen van de cliënt. Geeft de cliënt er de voorkeur aan dat wij hem voordragen bij een potentiële werkgever? Dan doen we dat. Maar sommige cliënten stellen zich het liefst zelf voor waardoor we op dit gebied niet hoeven te ondersteunen. In die zin is ieder stappenplan dus maatwerk.’

5. ‘Geef me werk wat bij me past en ik hoef nooit meer te werken.’ Ook deze quote (van Confucius) staat op jullie website. Waar halen jullie zelf de meeste voldoening uit?

‘Wat mij betreft blijft werk altijd een zoektocht naar wat je zelf wel en niet leuk vindt. Hier kom je soms pas in de loop van de tijd achter, maar uiteindelijk blijkt altijd of er wel of geen klik is tussen jou en je baan is. Door mijn achtergrond als psycholoog blijf ik dit een interessant gegeven vinden. Daarom haal ik zelf veel voldoening uit het gezamenlijk doornemen van de levensloop van de cliënt. Hieruit komen vaak verrassende nieuwe inzichten op zowel zakelijk als persoonlijk vlak naar voren. Door de focus te leggen op de mens achter het verhaal kom je verder! Ik vind het daarom ook jammer dat er bij moeilijk plaatsbare doelgroepen, zoals mensen met een psychische klachten of vluchtelingen zonder opleiding, zo weinig ingezet wordt op activering. Ook voor deze moeilijk te plaatsen doelgroepen doen wij ons best om waar mogelijk een geschikte nieuwe werkplek te vinden. Een werkervaringsplek betekent voor deze mensen namelijk vaak echt een nieuwe start. Het geeft mij veel voldoening als een traject op zo’n manier voor met name de cliënt maar ook voor de werkgever en mijzelf succesvol afgerond wordt!'