Outplacement blog

Verdubbeling ontslagaanvragen

10-12-2020 - De redactie

Het aantal ontslagaanvragen is ruim verdubbeld. Dat blijkt uit cijfers van het UWV zoals opgevraagd door de Volkskrant. De coronacrisis en de afloop van steunpakketten zorgen voor een toename van ontslag en reorganisaties.

Aantal ontslagaanvragen verdubbeld

Aantal ontslagaanvragen verdubbeld

Bij het UWV werden vanaf maart tot en met oktober 20.814 ontslagaanvragen ingediend; 2,3 keer zoveel als in dezelfde periode in 2019. In oktober vroegen werkgevers voor ruim 4600 vaste werknemers gedwongen ontslag aan; in september waren dat er 2100. Met afstand de meeste aanvragen komen voor rekening van de horeca, gevolgd door de detailhandel en zakelijke dienstverlening. Opvallend is dat eenderde van de aanvragen uit de regio Amsterdam komt. Volgens manager arbeidsjuridische dienstverlening bij het UWV, Sjef Roovers, is de stijging in oktober te verklaren door het aflopen van het tweede steunpakket.

Meer ontslagen buiten het UWV om

Sinds oktober komen er aanzienlijk meer aanvragen binnen bij het UWV, 1000 per week. We moeten terug naar de kredietcrisis in 2013 voor dit soort aantallen. Toch laten de cijfers zich niet vergelijken. Met de introductie van de Wet Werk en Zekerheid in 2015 worden namelijk steeds meer ontslagen onderling afgewikkeld. Bij een ontslag met wederzijds goedvinden worden afspraken in een vaststellingsovereenkomst vastgelegd. Er hoeft dan geen ontslagaanvraag bij het UWV ingediend hoeft te worden. 

Reorganisaties

De afgelopen maanden hebben ook een aantal grote reorganisaties plaatsgevonden. Onder meer Heineken en FrieslandCampina kondigden grote reorganisaties aan. Bij een ontslag van meer dan 20 werknemers moeten dit via het UWV lopen. Het is gebruikelijk dat tussen zo'n aankondiging en het daadwerkelijke ontslag een paar maanden zit waarbij met vakbonden onderhandeld wordt over een sociaal plan. Maar volgens het FNV worden ook grote ontslagrondes vooralsnog opgevangen met individuele afspraken. De ontslaggolf wordt ongetwijfeld vervolgd. 

 

 

Zoek contact met outplacementbureaus voor van inspirerende werk naar werk trajecten.