Outplacement blog

Pas na twee jaar ziekte bij einde contract recht op compensatie transitievergoeding

17-02-2022 - De redactie

Uit Kamervragen blijkt dat er alleen recht is op compensatie van de transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd na een periode van twee jaar. Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ging in op vragen met betrekking tot compensatie van de transitievergoeding voor werkgevers. Hieronder volgt een samenvatting van haar antwoorden

Minister van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Voor een werknemer die voor de periode van twee jaar (104 weken) wordt afgekeurd en uit dienst treedt met een vaststellingsovereenkomst bestaat geen recht op compensatie van de transitievergoeding.

Basisregel is dat een WIA-uitkering niet eerder kan ontstaan dan nadat een werknemer 104 weken ziek. Een uitzondering hierop vormt het recht op een IVA-uitkering dat ook na een kortere periode kan ontstaan. In dat geval is vroegtijdig duidelijk dat een werknemer volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is. Het UWV kan dan op aanvraag een verkorte wachttijd vaststellen waarmee een werknemer eerder dan twee jaar in aanmerking komt voor een IVA-uitkering. De werknemer houdt gedurende 104 weken wel het recht op loondoorbetaling bij ziekte en tevens geldt dan het opzegverbod tijdens ziekte. Uit artikel 7:673e van het Burgerlijk Wetboek (BW) volgt dat de arbeidsovereenkomst moet zijn beëindigd nadat de periode van twee jaar is verstreken. 

De werkgever komt dus niet in aanmerking voor compensatie van de transitievergoeding indien de arbeidsovereenkomst eindigt voordat het opzegverbod en het recht op loon tijdens ziekte is verstreken. Wel mag de werkgever in een situatie van een IVA-uitkering de uitkering van de werknemer in mindering brengen.

De minister voegt daar nog aan toe dat indien compensatie wel mogelijk zou zijn voordat het opzegverbod tijdens ziekte is verstreken, de werkgever aangezet zou kunnen worden om in strijd met het opzegverbod toch het dienstverband te beëindigen. Daarmee zou het opzegverbod zijn functie verliezen. Dat wil zeggen dat de werknemer beschermd wordt tegen ontslag wegens ziekte en tegen psychische druk die een opzegging tijdens ziekte zou kunnen veroorzaken.