Outplacement blog

Een op de zes denkt in de toekomst niet meer meer relevant te zijn op de arbeidsmarkt

10-03-2021 - De redactie

Een op de zes Nederlanders denkt in de toekomst niet meer relevant te zijn op de arbeidsmarkt. Dat blijkt uit een onderzoek van Lepaya. Vooral millennials maken zich grote zorgen. Informatie en communicatie, logistiek, (financiële) dienstverlening en overheid zijn voorbeelden van branches die weinig toekomstperspectief zouden hebben. Het tijdig inzetten van scholing en van werk naar werk kan uitkomst bieden.

Duurzame inzetbaarheid millennials

Duurzame inzetbaarheid nog geen prioriteit bij bedrijven

42 procent van ondervraagden vreest dat hun vaardigheden over 20 jaar niet meer relevant zijn. Tegelijkertijd geeft 37 procent in het onderzoek aan niet genoeg aandacht te besteden aan het ontwikkelen van gevraagde vaardigheden als empathie. Ook digitale vaardigheden om technologieën goed te kunnen begrijpen en aan te sturen worden als zeer relevant aangemerkt voor toekomstig werk. René Jansen van Lepaya ziet dat bedrijven vooral training en ontwikkeling bieden voor het effectiever kunnen uitvoeren van de huidige baan. Ondanks de zorg die bestaat bij werknemers krijgen duurzame inzetbaarheid en vaardigheden echter nog nauwelijks aandacht. Irmgard Borghouts van Tilburg University constateert dat Nederland laat begint met opleiding en ontwikkeling. Als voorbeeld noemt ze de coronacrisis waarbij om- en bijscholing pas focus kregen nadat banen waren verdwenen.

Van werk naar werk trajecten te laat ingezet

Hoogleraar HRM en sociale zekerheid Irmgard Borghouts deed verschillende onderzoeken naar hoe mensen van werk naar werk gaan na reorganisaties of ontslagrondes. Tegen het AD zegt ze: 'Ik probeer erachter te komen hoe we ervoor kunnen zorgen dat mensen zo snel en zo passend mogelijk van werk naar werk komen, en hoe we zelfs kunnen voorkomen dat mensen ontslagen worden.' Volgens Borghouts begint Nederland te laat met opleiding en ontwikkeling. Borghouts benoemt twee fases waarin je werkloosheid kunt voorkomen. In fase 1 gaat het vaak goed met een bedrijf. In fase 2 verkeert een bedrijf in zwaar weer. 'Bij grote bedrijven zie je vaak dat personeel met een vast contract een werk-naar-werk-traject krijgt aangeboden. Maar het zou veel beter zijn om dat juist in die eerste fase te doen.' Uit onderzoek van Borghouts blijkt tevens dat maar een kwart dat vlak voor ontslag scholing of training krijgt aangeboden daar daadwerkelijk gebruik van maakt. Zo’n traject kan juist de werkloosheidsduur kan verkorten, in het bijzonder bij oudere werknemers. 

 
Zoek contact met outplacementbureaus en loopbaancoaches voor van werk naar werk of ontwikkeladviestrajecten