Outplacement en outplacementbureaus in het nieuws


Lees hier informatieve interviews met outplacementcoaches en actuele artikelen over outplacement.

Compensatieregeling transitievergoeding

29-04-2020

Vanaf 1 april 2020 kan de werkgever compensatie aanvragen voor de transitievergoeding als deze een werknemer ontslaat of heeft ontslagen bij langdurige ziekte op basis van de nieuwe Wet Compensatie Transitievergoeding (WCT). In dit artikel leest u meer over de termijn waarbinnen dit mogelijk is en de gegevens die nodig zijn voor de aanvraag.

Aanvraag transitievergoeding indienen voor 1 oktober

Voor transitievergoedingen die zijn betaald voor 1 april 2020 moet de aanvraag voor 1 oktober 2020 bij het UWV ingediend zijn. Voor andere situaties geldt een indieningstermijn van maximaal 6 maanden na volledige betaling van de transitievergoeding. Bekijk voor meer details over de compensatieregeling transitievergoeding ook de website van het UWV. 

Gegevens die nodig zijn om de aanvraag in te kunnen dienen 

  • Kopie van de arbeidsovereenkomst van ontslagen werknemer;
  • Bewijzen van beëindiging zoals ontslagvergunning UWV;
  • Beschikking UWV over de aanvraag van een WIA- of ZW-uitkering'
  • Loonstroken rondom de ziekteperiode;
  • Betalingsbewijs van transitievergoeding;
  • Berekeningen van transitievergoeding;
  • Verklaring werkgever waarin staat dat werknemer ziek was op het moment dat contract eindigde, in welke periode de ziekte was en de bedrijfsarts die ziekte heeft vastgesteld. 

 

Vind een outplacementdeskundige
Zoek contact met outplacementbedrijven voor vragen over de transitievergoeding.