Outplacement en outplacementbureaus in het nieuws


Lees hier informatieve interviews met outplacementcoaches en actuele artikelen over outplacement.

Wat is de Compensatieregeling Transitievergoeding?

29-04-2020

Op 1 april 2020 is de Regeling Compensatie Transitievergoeding in werking getreden, een nadere uitwerking van de gelijknamige wet. Werkgevers kunnen daarmee compensatie aanvragen bij het UWV voor de transitievergoeding die betaald is aan een werknemer die na twee jaar arbeidsongeschiktheid is ontslagen. Naast een opeenstapeling van kosten voor de werkgever wordt voor de werknemer eveneens onzekerheid ten aanzien van slapende dienstverbanden voorkomen.

Termijnen 

In de Regeling Compensatie Transitievergoeding staan concreet de termijnen voor de werkgever waarbinnen de compensatie aangevraagd moet worden bij het UWV. De regeling kent ook terugwerkende werking voor dienstverbanden die zijn geëindigd op of na 1 juli 2015. In de regeling staan verder de termijnen waarbinnen het UWV moet beslissen. Tevens wordt vermeld welke informatie het UWV nodig heeft voor het beoordelen van de compensatieaanvraag.  

Drempels weg voor slapende dienstverbanden

Met de Regeling Compensatie Transitievergoeding worden drempels weggenomen die werkgevers en werknemer ervaren bij het beëindigen van slapende dienstverbanden. Het kwam in de praktijk vaak voor dat langdurig zieke werknemers in dienst bleven maar geen salaris meer ontvangen. Vanwege de kosten van de transitievergoeding beëindigden werkgevers soms het dienstverband na 2 jaar ziekte niet omdat dit financieel beter uitpakte.

Lees verder over hoe werkgevers compensatie kunnen krijgen voor de transtievergoeding inclusief de concrete indieningstermijnen en voorwaarden.
 

Vind outplacementbegeleiding

Zoek contact met outplacementprofessionals voor vragen over de transitievergoeding, de compensatieregeling en outplacementtrajecten.