Outplacement blog

30 procent onbekend met transitievergoeding

23-10-2021 - Redactie

Wie ontslagen wordt, heeft in de regel altijd recht op een transitievergoeding. Maar veel Nederlanders blijken hiervan niet op de hoogte. Evenmin als het gaat om andere kansen bij ontslag. Dat blijkt uit onderzoek van ARAG. 


De cijfers over de transitievergoeding

30 procent van de 2000 ondervraagden in het ARAG-onderzoek weet niet dat hij recht heeft op financiële compensatie bij ontslag: de transitievergoeding. Oorspronkelijk bedoeld voor outplacementbegeleiding en bijscholing in de transitie van werk naar werk wordt de ontslagvergoeding nog vaker gebruikt als financieel hulpmiddel om de periode zonder werk te overbruggen. De transitievergoeding bestaat al sinds 2015 maar werd in 2020 nog breder beschikbaar. Zo heb je ook recht op de transitievergoeding bij ontslag in de proeftijd. 
 

Nog meer onwetendheid bij ontslag 

Naast de transitievergoeding laten werknemers bij ontslag nog veel meer liggen. Zo kent 13 procent de ontslagregels van hun eigen arbeidsovereenkomst niet. Evenmin beseffen veel mensen niet hoeveel onderhandelingsruimte er is, in het bijzonder als het ontslag met een vaststellingsovereenkomst tot stand komt. In Nederland is ontslag immers geen eenvoudige aangelegenheid en werkgevers weten dat ontslag juridisch lastig is om rond te krijgen. Ook weet 14 procent niet dat ze recht hebben op een WW-uitkering na ontslag.