Is outplacement fiscaal aftrekbaar? (werkgever)


Als werkgever kunt u kosten voor outplacement in mindering brengen op de transitievergoeding.  De btw over de outplacementkosten kunt u ook fiscaal opvoeren. Lees ook het artikel Zijn outplacementkosten een aftrekpost voor de transitievergoeding.


Vind outplacementbegeleiding

Zoek contact met outplacementbureaus over outplacement ,de transitievergoeding en allefiscale aspecten.