Kan ik als werkgever de transitievergoeding in termijnen betalen?


Een werkgever kan de transitievergoeding in termijnen betalen in het geval de continuïteit van de bedrijfsvoering in het geding is. De werkgever dient de termijnen dan verspreid over maximaal 6 maanden te betalen. In dat geval dient wettelijke rente betaald te worden.