Hoe wordt de transitievergoeding fiscaal aangemerkt?


De transitievergoeding wordt fiscaal aangemerkt als 'loon uit vroegere dienstbetrekking'.