Ben ik verplicht een outplacementtraject aan te bieden?


Werkgevers zijn in Nederland niet verplicht een outplacementtraject aan te bieden. In België is dit in sommige gevallen wél verplicht.

Niet verplicht, wel aan te raden

Hoewel het aanbieden van outplacement in Nederland geen wettelijke verplichting is, heeft u wel een plicht tot goed werkgeverschap. Een outplacementtraject biedt de werknemer een betere uitgangspositie op de arbeidsmarkt, waardoor de kans op het verkrijgen van een nieuwe baan toeneemt. Er speelt daarnaast ook een emotioneel aspect mee: een werknemer zal zich sneller in de kou voelen staan wanneer u als werkgever niets regelt. Ontslag gaat vaak met veel emoties gepaard. Voor een werknemer is het dan fijn dat hij of zij voelt dat u als (oud-)werkgever uw best voor hem/haar doet.

Als laatste speelt er nog een juridisch aspect mee: de kantonrechter heeft in meerdere ontslagzaken in het verleden een schadevergoeding aan een werknemer toegekend. In deze gevallen was er volgens de kantonrechter door het ontbreken van een outplacementtraject sprake van kennelijk onredelijk ontslag. Hiervan is bijvoorbeeld sprake wanneer de gevolgen voor de ex-werknemer te zwaar zijn in vergelijking met het belang van ontslag voor de werkgever. Door het aanbieden van een outplacementtraject verkleint u de kans op dergelijke consequenties.

Voor een outplacementtraject kunt u een outplacementbureau inschakelen.