Wie betaalt outplacement?


In veel gevallen vergoedt de werkgever outplacement. Een werknemer kan hier ook zelf voor betalen, bijvoorbeeld met behulp van de transitievergoeding.

Betaling door de werkgever

Veel werkgevers bieden bij een ontslag een outplacementtraject aan. Op die manier proberen ze het afscheid voor beide partijen prettiger te laten verlopen. Werkgevers kiezen daarbij zelf de omvang van het outplacementtraject dat zij vergoeden.

Betaling door de werknemer

De werknemer krijgt bij een ontslag een zogenoemde transitievergoeding. Deze vergoeding kan gebruikt worden om een periode van werkloosheid financieel te overbruggen, maar ook om te investeren in het vinden van nieuw werk. Het kan fiscaal aantrekkelijk zijn om de transitievergoeding (gedeeltelijk) te gebruiken voor een outplacementtraject. Bovendien kan een outplacementtraject werknemers veel voordelen opleveren. Geld verdwijnt, kennis en kunde niet. 
 
 
 
Meer informatie
Voor beide partijen kan het zinvol zijn om bij de ontslagonderhandelingen een arbeidsjurist te betrekken. Die weet alles over de wet- en regelgeving omtrent ontslag en de rechten en plichten van zowel de werknemer als de werkgever. Ook een outplacementbureau kan hierbij ondersteunen.