Wie betaalt outplacement?


In de meeste gevallen vergoedt de werkgever outplacement. Een outplacementtraject kost de werknemer dus niets. Uiteraard dient de ontslagvergoeding meegewogen worden als die (deels) aangewend wordt voor een outplacementtraject. Bedenk hierbij ook dat een investering in een outplacementtraject meer kan opleveren dan slechts een geldsom. Voor beide partijen kan het overigens zinvol zijn om bij de ontslagonderhandelingen een arbeidsjurist te betrekken.