Wie betaalt outplacement?


In veel gevallen vergoedt de werkgever outplacement. Een outplacementtraject kost de werknemer dan dus niets. In andere gevallen krijgt een werknemer geen outplacementtraject aangeboden, maar alleen een transitievergoeding. Het kan fiscaal aantrekkelijk zijn om deze vergoeding (gedeeltelijk) te gebruiken voor een outplacementtraject.
 

Transitievergoeding gebruiken voor outplacement

 
Het kan op het eerste gezicht zonde van het geld lijken om een (deel van een) transitievergoeding te gebruiken voor een 'van werk naar werk'-traject. In de praktijk kan het echter veel opleveren. Geld verdwijnt, kennis en kunde niet! 
 

Hulp bij outplacement

Voor beide partijen kan het overigens zinvol zijn om bij de ontslagonderhandelingen een arbeidsjurist te betrekken. Die weet namelijk alles over de wet- en regelgeving omtrent ontslag en de rechten en plichten van zowel werknemer als werkgever. Ook een outplacementbureau kan hierbij ondersteunen. 
 
Meer informatie: