Voor wie is outplacement bedoeld?


Outplacement is bedoeld voor werknemers die hun werkgever gaan verlaten. Met een outplacementtraject wordt de werknemer begeleid naar nieuw werk. Outplacement is daarnaast bedoeld voor werkgevers die op een constructieve manier hun werknemers willen begeleiden naar nieuw werk. 
  

Initiatief voor outplacement

Zowel de werkgever als de werknemer kan het initiatief nemen voor een outplacementtraject. In de regel zal het initiatief van de werkgever afkomstig zijn omdat deze hem betaalt. Maar het komt ook vaak voor dat de werknemer het outplacementtraject initieert, bijvoorbeeld op basis van een beschikbaar outplacementbudget. Hoewel outplacement bij ontslag niet verplicht is, zijn er voor werknemer en werkgever verschillende voordelen.  

 

Outplacementbegeleiding
Bent u benieuwd of een outplacementtraject ook in uw situatie uitkomst kan bieden? Neem dan contact op met outplacementbureaus en stel uw vragen.