Is outplacement een garantie voor een nieuwe baan?


Outplacement is geen garantie voor een nieuwe baan. Wel leert de praktijk dat de kans op succes door outplacementbegeleiding in grote mate toeneemt. Bijvoorbeeld omdat u inzicht krijgt in de eigen kwaliteiten en wensen. De verkregen inzichten en geformuleerde doelen maar ook de intensieve outplacementbegeleiding vergroten de kans op succes aanzienlijk. Daarnaast is het fijn dat u er niet alleen voor staat. Zo wordt er sollicitatiehulp geboden en wordt het netwerk van het outplacementbureau aangewend voor het vinden van nieuw werk.