Outplacement blog

Vier redenen om in 2022 van baan te wisselen

10-01-2022 - Eva Bartlema

Twijfel je al een tijd of je in je huidige functie nog wel op je plek bent? Maak dan nu werk van je nieuwe baan. Want er zijn genoeg redenen om juist in 2022 de stoute schoenen aan te trekken en de jacht in te zetten op die droombaan. Doe jezelf daarbij niet tekort. Neem het voortouw bij de onderhandelingen en maak gebruik van de hulpmiddelen en services die er zijn. In dit artikel lees je waarom nu het goede moment is om daar werk van te maken. Veel succes! Dat 2022 is begonnen met de installatie van een nieuw kabinet doet geloven dat dit jaar nu al een geheel andere dan de voorgaande zal worden. Het nieuwe kabinet zet in op 'het verbeteren van de bestaanszekerheid via het aanpakken van onevenwichtigheden op de arbeidsmarkt en het tegengaan van armoede en schulden'. 2022 lijkt dan ook een goed jaar om van baan te wisselen. 

Vacatures liggen voor het oprapen

De werkloosheid is in Nederland nog nooit zo laag geweest. In het najaar had 2,7 procent van de totaal beroepsbevolking geen baan. Tegelijkertijd stonden er in afgelopen vijftig jaar nog nooit zoveel vacatures open. In het derde kwartaal waren er voor elke 100 werklozen zo'n 126 openstaande vacatures beschikbaar, aldus het CBS. De krappe arbeidsmarkt biedt in verschillende sectoren veel kansen. Er is een personeelstekort, dus werkgevers doen er alles aan om mensen binnen te halen of te behouden. 

Omscholen naar een ander beroep kan met subsidie

Ook als je niet de juiste ervaring hebt voor een specifieke job, liggen er nu mogelijkheden om daar toch voor in aanmerking te kunnen komen. In sectoren waar het personeelstekort het grootst is, staan bedrijven nu open voor kandidaten uit andere werkvelden. Nieuwe werknemers kunnen zich vaak op kosten van het bedrijf om laten scholen in een werk-leertraject. Zo zijn er bijvoorbeeld vacatures voor vrachtwagenchauffeurs, waarbij het rijbewijs door het bedrijf wordt vergoed. 

Als een sector waar je graag in aan de slag zou gaan deze mogelijkheid niet biedt, zijn er verschillende subsidies voor omscholing. Denk bijvoorbeeld eens aan het STAP Budget, waaraan op dit platform al eens aandacht besteed is. Vanaf maart 2022 kunnen werknemers en werkzoekenden daarmee maximaal 1000 euro krijgen voor scholing en ontwikkeling. Ook worden werknemers en werkzoekenden gestimuleerd om digitaal vaardiger te worden via om- of bijscholing. Verder worden de tekorten aan praktisch en technisch opgeleide werknemers aangepakt, zodat Nederland als vestigingsklimaat interessant blijft. 

Meer kans op hoger loon en betere arbeidsvoorwaarden

Door de grote hoeveelheid vacatures, is het nu eenvoudig om arbeidsvoorwaarden te vergelijken en daarover te onderhandelen met een potentiële nieuwe werkgever.

Behalve de vergoeding van opleidingen, zoals hierboven vermeld is, is het nu ook goed mogelijk om extra vakantiedagen te verzoeken. Ook als je tevreden bent over je je functie, kan het de moeite waard zijn om te kijken of een zelfde functie bij een ander bedrijf meer flexibiliteit of een beter salaris biedt. 

Meer ruimte voor combinatie werk en gezinsleven

De plannen van dit nieuwe kabinet geven je mogelijk ruimte om (meer) te werken, waar je die voorheen niet had. Zo wordt de kinderopvang voor werkende ouders geleidelijk tot 95% vergoed en de administratie verlegd naar de opvanginstanties. Zo wil het nieuwe kabinet het aantrekkelijker maken voor ouders om werk en zorg te combineren.

Ouders die verlof opnemen om voor een kind te zorgen, worden ruimer gecompenseerd. Vanaf augustus hebben zij recht op negen weken verlof. Uitkeringsinstantie UWV zou de helft van hun brutoloon betalen, Rutte IV wil daar 70 procent van maken. Daarmee geven ze gehoor aan een recente oproep van de Eerste Kamer.