Outplacement blog

Ontwikkelbudget STAP in 2022 beschikbaar voor iedere werkende en werkzoekende

25-09-2021 - De redactie

In het voorjaar van 2022 is voor alle werkenden en werkzoekenden het STAP-budget beschikbaar. Het is een ontwikkelbudget van 1000 euro dat besteed kan worden aan een opleiding, training of cursus. Het komt in de plaats voor de aftrek van scholingsuitgaven voor werkgevers.

STAP ontwikkelbudget

Wat is STAP 

STAP staat voor ‘Stimulering Arbeidsmarktpositie’. Dit scholingsbudget is niet voorbehouden aan een specifieke werkrelatie. Zo kunnen zowel werknemers, werkgevers als zelfstandigen er gebruik van maken. Om een groter publiek te bereiken en een leercultuur te bevorderen, is het STAP-budget anders vormgegeven dan de fiscale aftrek. Bij STAP dient je reeds voor aanvang van de scholing een aanvraag in. Vervolgens betaalt het UWV een voorschot van 100% aan de opleider. De aanvrager hoeft dus niet zelf het bedrag voor te schieten zoals het geval bij de scholingsaftrek. Bovendien is bij het STAP-budget niet sprake van een eigen bijdrage tenzij de scholingskosten boven de 1000 euro geraken.

Hoe vraag je het aan 

Het UWV betaalt dus de opleider die geregistreerd moet staan in het STAP-scholingsregister. Zolang de scholingskosten niet boven de 1000 euro uitkomen, betaal je geen eigen bijdrage in tegenstelling tot de nu nog geldende fiscale scholingsaftrek. Hogere kosten moet je als aanvrager wel zelf betalen, maar die kunnen eventueel nog worden bekostigd door de werkgever of door een Opleidings- en Ontwikkelfonds. Goed om te weten, per 1 maart 2022 opent het nieuwe STAP-portaal van UWV. Daar kun je als werkende, werkzoekende of opleider terecht. Op het portaal vind je bijvoorbeeld informatie over het opleidingsaanbod en en het aanvragen van het STAP-budget. Ook kun je op het portaal terugvinden of je aanvraag is goedgekeurd.

Duurzaam inzetbaar blijven

Het is meer dan ooit belangrijk om je te blijven ontwikkelen tijdens je loopbaan in de snel veranderende wereld. Om duurzaam inzetbaar te zijn moet je dan ook voortdurend investeren in jezelf. Maar ook voorkomen dat je vastloopt in je carrière, bijvoorbeeld omdat je werk geen plezier meer brengt. Dan scheelt het als je blijft leren naast je baan en uitvindt waar je drijfveren liggen en waar je echt goed in bent. Maar hoe vind je nu uit welke opleiding of cursus je moet volgen? Daarvoor is het belangrijk om een duidelijk beeld te krijgen bij je loopbaan. Wie dat niet heeft, doet er goed aan om hierover in gesprek te gaan met een loopbaancoach. Een investering die zich dubbel en dwars kan terugverdienen.