Outplacement blog

Ontslag en de transitievergoeding tijdens corona

27-05-2020 - De redactie

Veel bedrijven moeten tijdens de coronacrisis alle zeilen bijzetten om overeind te blijven. Ontslag komt dan al snel in beeld en zowel voor werkgevers als werknemers staat veel op het spel. Maar werkt alles hetzelfde tijdens corona? Is het gebruikelijke ontslagrecht van toepassing en wat als bedrijven gebruik maken van de NOW-regeling? In dit artikel meer over ontslag en de transitievergoeding tijdens corona.


Ontslagrecht intact maar soms afwijkend bij coronaondersteuning

Voor contracten voor bepaalde tijd gelden de gebruikelijke ontslagregels en ook als gebruik gemaakt wordt van de NOW-regeling kan opzegging gewoon plaatsvinden. Los van de coronaregelingen geldt dat sinds 1 januari 2020 alle werknemers bij beëindiging van het arbeidscontract recht hebben op een transitievergoeding. Ook bij contracten voor onbepaalde tijd staat het gebruik van de NOW het ontslag in de meeste situaties niet in de weg. Een attentiepunt voor werkgevers is wel de verplichting om de totale loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden om in aanmerking te komen voor de subsidie. Anders wordt het voor werkgevers bij gebruikmaking van NOW bij ontslag op bedrijfseconomische redenen van een of meerdere werknemers. Er zal dan minimaal overlegd moeten worden met de bonden en de ondernemingsraad. Maar afrondend kan gesteld worden dat het ontslagrecht niet wezenlijk veranderd is tijdens corona in deze fase. 

Ontslagboete bij reorganisaties

Maar hoe staat het nu met de veelbesproken ontslagboete? In het tweede noodpakket is deze voor een groot deel komen te vervallen. Dat betekent dat werkgevers die gebruikmaken van de NOW-regeling (loonsubsidie) na 1 juni geen boete van 50 procent van de loonkosten meer hoeven te betalen als zij maximaal 20 werknemers ontslaan. De loonsubsidie in het tweede pakket moet worden terugbetaald bij ontslag. Op de valreep is bedongen dat er een heffing komt bij ontslagen van meer dan 20 personen, ofwel reorganisaties vanwege bedrijfseconomische redenen. Ondernemingen die deze regeling negeren kunnen een boete krijgen van 5 procent over de totale subsidie die zij als bedrijf voor de loonkosten hebben ontvangen.

Steun bij transitievergoeding?

Verschillende ondernemingsorganisaties hebben bij de overheid gepleit om de ontslagvergoeding te laten vergoeden. De wettelijke transitievergoeding moet door ondernemers betaald worden bij ontslag van werknemers en sinds dit jaar geldt dit ook voor werknemers die slechts een dag in dienst zijn geweest. Zo geven MKB-belangenorganisaties aan dat zwaargetroffen branches als horecabedrijven, reisbureaus en sportscholen geen middelen hebben voor het betalen van de transitievergoeding. Vakbonden nemen een geheel ander standpunt in en vinden het onbegrijpelijk dat de overheid gevraagd wordt om de transitievergoeding voor haar rekening te nemen. Wordt vervolgd.