Outplacement blog

Onterecht ontslag na ziekte: manager krijgt half miljoen euro

23-01-2024 - Bart Langereis

Varo Energy, het moederbedrijf van Argos tankstations, moet een ontslagen manager maar liefst een half miljoen euro betalen. De man werd tijdens zijn ziekteverlof vervangen en later eenzijdig ontslagen. De kantonrechter greep in.


Een ruime voldoende voor functioneren

De in België woonachtige manager (61) werkte sinds 2015 bij Varo Energy. Hij was verantwoordelijk voor de naleving van de wettelijke eisen rond arbeidsomstandigheden, kwaliteit en milieu in de Benelux.
Nadat zijn vrouw in 2017 was overleden, meldde de manager zich tussen 2019 en 2022 enkele malen ziek. Aanleiding was dat hij enkele operaties moest ondergaan. Zijn werkgever beoordeelde zijn werk tot 2019 als uitstekend, en de jaren daarna als voldoende.

Arbeidsverhoudingen op scherp

Toch werd de manager begin 2022 in eerste instantie tijdelijk uit zijn functie ontheven. In april werd hij permanent vervangen. Varo Energy zocht nog wel naar een andere passende functie. Die inspanningen bleken echter tevergeefs, waardoor de arbeidsverhoudingen op scherp kwamen te staan.
 
In juni 2023 besloot de werkgever de manager eenzijdig te ontslaan. De reden was disfunctioneren en een verstoorde arbeidsverhouding. Het bedrijf betaalde hem een reguliere ontslagvergoeding van bijna 30.000 euro.
 
Daarmee nam de manager echter geen genoegen. Hij stapte naar de rechter en eiste een fikse schadevergoeding wegens onterecht ontslag. De manager wilde ook niet terugkeren in zijn functie.

Varo Energy: ‘Niet verwijtbaar gehandeld’

Recent deed de Rotterdamse kantonrechter uitspraak en stelde de manager in het gelijk. Varo Energy had de man nooit eenzijdig mogen ontslaan.
 
Volgens Varo Energy had het geen keuze. Een ontslagprocedure voor een Belgische rechtbank zou te lang duren. Aan een procedure in Nederland wilde de manager niet meewerken. Daarom zou volgens Varo Energy het eenzijdige ontslag niet 'materieel ernstig verwijtbaar' zijn. De kantonrechter oordeelde anders. Daarnaast betwijfelde de kantonrechter of Varo Energy in april 2022 wel genoeg reden had om de manager tijdens zijn arbeidsongeschiktheid uit zijn functie te ontheffen.

Fikse prijs voor slecht werkgeverschap

In de uitspraak onderstreept de kantonrechter dat de manager een moeilijke tijd heeft gekend. Eerst overleed zijn vrouw waarna hij zelf te kampen had met een periode van ziekte, inclusief ziekenhuisopnames en operaties. Dat de manager nog tijdens zijn ziekteverlof uit zijn functie werd ontheven, zonder dat hij de gelegenheid kreeg om zijn vermeende disfunctioneren te verbeteren, getuigt van slecht werkgeverschap, aldus de kantonrechter.
 
Daarom heeft de manager inderdaad recht op een zogenoemde billijke vergoeding. Die is niet alleen bedoeld om de manager 'genoegdoening' te geven. Het moet volgens de kantonrechter ook een 'afschrikwekkende werking' hebben voor andere werkgevers.
 

Het verwijtbaar handelen gaat het in Rotterdam gevestigde Varo Energy een flinke duit kosten. Naast de al betaalde transitievergoeding van 30.000 euro moet het energiebedrijf de manager een vergoeding van 470.000 euro betalen. Daarbij komt nog zijn bonus over 2022 van 27.000 euro, en een aanvulling op de transitievergoeding van 2000 euro.