Outplacement blog

Nieuwe werkwijzen op het gebied van outplacement

31-12-2017 - De redactie

2017 loopt ten einde, een goed moment om terug te blikken op nieuwe outplacementontwikkelingen van het afgelopen jaar. Wij zoomen in dit artikel in op RiseSmart dat Randstad haalde uit Silicon Valley. RiseSmart moet de Nederlandse outplacementmarkt op zijn kop gaan zetten. Maar wat is het eigenlijk en gaat ze net als in de VS impact maken in Nederland?

man laptop bank zoeken

Wat is RiseSmart 

RiseSmart is Randstads nieuwste outplacementmethode gekenmerkt door een sterke digitale component. Het RiseSmart concept kent een aantal belangrijke peilers. Als eerste is dit de begeleiding die plaatsvindt door drie specialisten: een persoonlijke coach, een personal branding specialist en een jobhunter. Als tweede is er een persoonlijke en tegelijkertijd digitale begeleiding die niet gebonden is aan plaats of tijd. En de derde peiler is een onbeperkte toegang voor outplacementkandidaten tot online bronnen waaronder ondersteunende content en trainingen.  

Resultaten RiseSmart

RiseSmart heeft zich volgens Randstad in Amerika al ruimschoots bewezen: zo zou 80% van de deelnemers dankzij het outplacementconcept een nieuwe uitdaging hebben gevonden; 71% daarvan tegen hetzelfde salaris of hoger. Daarnaast claimt Randstad dat de voor RiseSmart gebruikte werkwijze 60 procent sneller is dan van andere aanbieders. Dit zou komen doordat de nadruk op digitale en virtuele begeleiding ligt. Het gebruik van technologie zou tevens meer ruimte bieden voor persoonlijke aandacht. Verder is er flinke tijdswinst voor deelnemers omdat het traject grotendeels thuis gevolgd kan worden.

Schaalvergroting outplacement

Hoe groter, hoe beter lijkt ook de trend in outplacementland. Zo zien we dat  outplacementbureaus die zich steeds vaker landelijk profileren, een trend die we ook bij re-integratiebureaus zien. RiseSmart lijkt wat dat betreft prima in deze ontwikkeling te passen. Bij RiseSmart wordt gewerkt met een digitaal systeem dat vacatures filtert voor deelnemers. De zoektocht naar interessante vacatures bespaart niet alleen tijd, maar overbrugt ook afstanden. Waar outplacementkandidaten doorgaans kiezen voor coaches in hun regio, lijkt dit bij RiseSmart veel minder relevant. Volgens Randstad kan met RiseSmart veel meer ingezet worden op de klik met de outplacementcoach en dat zou het outplacementtraject ten goede kunnen komen.

Gaat RiseSmart werken in Nederland

Toch is het maar de vraag of de schaalvergroting van RiseSmart gunstig is voor iedere outplacementkandidaat. Denk bijvoorbeeld aan outplacement voor 50-plussers, in Nederland een prominente outplacementdoelgroep. 50-plussers zijn minder vergroeid met het digitale tijdperk en nog vaker regionaal georiënteerd. Of RiseSmart ook voor hen gaat werken zal moeten blijken. Daarnaast heeft schaalvergroting in de context van RiseSmart als nadeel dat de coach de arbeidsmarkt in de regio niet persoonlijk kent. Hierdoor wordt het lastiger om gebruik te maken van regionale netwerken waardoor interessante vacatures en matches gemist kunnen worden. De digitale begeleiding op afstand zou ook ten koste kunnen gaan van het persoonlijke karakter. Hoewel Randstad aanvoert dat de technologie juist extra ruimte schept voor persoonlijk contact, is het maar de vraag hoe kandidaten dit in de praktijk gaan ervaren.

 

Kom in contact met regionale outplacementbureaus en landelijke outplacementorganisaties voor outplacementtrajecten op maat.