Outplacement blog

Geen aanvragen STAP-budget in januari 2023

12-12-2022 - Redactie

Voor het STAP-budget kunnen in januari geen aanvragen worden gedaan. Het kabinet geeft aan dat de regels rondom de scholingssubsidie moet worden aangescherpt om misbruik te voorkomen.


Maatregelen tegen oneigenlijk gebruik

Het kabinet heeft bepaald om het aanvraagtijdvak voor het STAP-budget van januari 2023 over te slaan. Er blijkt tijd nodig om maatregelen te implementeren die gericht zijn op het terugdringen van misbruik en oneigenlijk gebruik. Momenteel worden circa 200 opleiders en 3.500 opleidingen onderzocht om te voorkomen dat opleidingen worden gesubsidieerd die niet aan de regels voldoen. Afgelopen november gaf het kabinet al aan dat de STAP-regeling strenger te willen.

Reactie

De regeling uit 2022 die mensen aanspoort om aan de slag te gaan met hun professionele ontwikkeling bleek een groot succes. Meer dan 200 duizend mensen maakten er al gebruik van. "Toch zien we de afgelopen periode ook serieuze verbeterpunten bij de regeling. Ik vind het belangrijk om er nu voor te zorgen dat de regeling goed staat, voordat er budget wordt uitgekeerd", zegt minister Van Gennip. "Ik realiseer mij goed dat mensen die in januari gebruik wilden maken van het STAP-budget hierover teleurgesteld zullen zijn. Maar op de lange termijn zie ik dit als noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de STAP-regeling goed functioneert."