Outplacement individueel specialisten in de regio Wageningen

Met Outplacement Individueel bedoelen we een outplacementtraject toegespitst op één outplacementkandidaat. Maatwerk met veel aandacht voor de persoonlijke situatie van de kandidaat. Vind hier outplacementbureaus in Nederland voor individuele outplacement.

Talentaoutplacement individueel groepsoutplacement van werk naar werk 2e spoor
Talenta

Er zijn situaties waarin afscheid nemen de beste oplossing is voor zowel werkgever als werknemer zonder dat er sprake is van ziekte. Mogelijk voelt de werknemer zich niet meer op zijn plaats binnen de organisatie. Of er is bijvoorbeeld sprake van een arbeidsconflict . In dat geval kan een outplacementtraject de beste oplossing zijn voor alle betrokken partijen. Outplacementbureau Talenta begeleidt outplacementkandidaten zorgvuldig en deskundig naar een passende werkplek bij een ander bedrijf.    

Lees meer over Talenta Contact