Outplacement individueel specialisten in de regio Harderwijk

Met Outplacement Individueel bedoelen we een outplacementtraject toegespitst op één outplacementkandidaat. Maatwerk met veel aandacht voor de persoonlijke situatie van de kandidaat. Vind hier outplacementbureaus in Nederland voor individuele outplacement.

Q1 KnoopsConsultoutplacement individueel van werk naar werk groepsoutplacement outplacement naar ondernemerschap 2e spoor arbeidsmobiliteit
Q1 KnoopsConsult

Q1 KnoopsConsult gaat met passende outplacementtrajecten voor u op zoek naar nieuw werk voor de vertrekkende medewerker. Voor outplacementtrajecten van 1-3 maanden kunt u bij Q1 KnoopsConsult al terecht voor tarieven tussen 750-2250 euro.  

Lees meer over Q1 KnoopsConsult Contact