Outplacementbureaus in Nederland
met specialisatie outplacement management


Voor managers kan een outplacementtraject extra waardevol zijn. Bijvoorbeeld omdat managers vaker in een kleine vijver vissen en er bovendien extra hoge eisen aan hen wordt gesteld. Een ander aspect is dat managers vaak langere tijd niet gesolliciteerd hebben wat maakt dat professionele sollicitatiebegeleiding meerwaarde heeft. Vind hier outplacementbureaus met outplacementtrajecten voor het management.    

Outplacementbureaus in Noord-Holland

Outplacementbureaus in Utrecht

Outplacementbureaus in Zuid-Holland