Heeft werknemer bij slapend dienstverband recht op transitievergoedi


In de huidige situatie is het zo dat iedere werknemer bij ontslag recht heeft op een transitievergoeding (oftewel ontslagvergoeding), zolang hij/zij langer dan twee jaar voor uw bedrijf werkzaam is. Deze transitievergoeding kan hij bijvoorbeeld inzetten voor een outplacementtraject. Om financiële redenen besluiten sommige werkgevers de werknemer niet te ontslaan, maar een zogenaamd slapend dienstverband aan te houden. Zo voorkomen ze dat ze een transitievergoeding moeten betalen. 

Het nieuwe kabinet is van plan deze constructie onmogelijk te maken, door u als werkgever te verplichten werknemers met een dergelijk dienstverband te ontslaan. Om uw lasten hierin te verlichten, is het plan om de werkgever hiervoor een vergoeding te geven uit het Algemeen Werkloosheidsfonds. De voorgenomen wetswijzigingen treden op z’n vroegst in juli 2019 in werking. Tot die tijd blijft de huidige constructie waarschijnlijk gehandhaafd.