Wat is een mobiliteitsdienstverband?


Een mobiliteitsdienstverband is een vorm van outplacement waarbij het dienstverband van een werknemer wordt overgenomen door het outplacementbureau. Voor werknemers biedt een mobiliteitsdienstverband de zekerheid van een dienstverband, terwijl tegelijkertijd gekeken kan worden naar een nieuwe baan of zelfstandig ondernemerschap. Voor werkgevers kan dit veel tijd, onzekerheid en financiële risico's gerelateerd aan bijvoorbeeld ontslag of verzuim wegnemen.