Wat betekent een reorganisatie voor mij als werknemer?


Een reorganisatie kan voor jou als werknemer uiteenlopende gevolgen hebben. Hieronder een aantal veelvoorkomende voorbeelden. 

Begeleiding naar nieuw werk

Een werknemer krijgt outplacement aangeboden richting nieuw werk. Een werkgever kan een outplacementbureau aandragen die hetoutplacementtraject gaat verzorgen. 

Ontslag

De werknemer wordt ontslagen. Bij een reorganisatie vanwege bedrijfseconomische redenen moet de werkgever ontslag aanvragen bij het UWV. Ontslag kan samengaan met outplacement zodat een werknemer niet werkloos hoeft te worden. 

Herplaatsing

Het kan zijn dat een werknemer bij een reorganisatie een andere functie krijgt aangeboden. Bij grotere bedrijven behoort ook overplaatsing naar een andere locatie tot de mogelijkheden.