Wanneer kan ik als werkgever met outplacement te maken krijgen?


Als organisatie kunt u vanwege verschillende redenen in een outplacementsituatie terecht komen. 

♦ Uw medewerker functioneert niet meer goed. 

♦ Uw medewerker is niet meer tevreden. 

♦ Uw medewerker functioneert goed maar het heilige vuur blijkt gedoofd.

♦ Uw medewerker past niet in uw veranderende organisatie. 

♦ Uw medewerker benut de transitievergoeding bij ontslag voor outplacement. 

♦ Uw werknemer komt zelf met het voorstel om outplacement in te zetten.

♦ Outplacement volgt uit een sociaal plan. 

♦ Een verhuizing van uw organisatie. 

♦ Uw organisatie gaat fuseren. 


 
Meer informatie
Neem contact met outplacementbureaus voor meer informatie over outplacement.