Wanneer kan ik als werkgever met outplacement te maken krijgen?


In organisaties kan outplacement zich zich in uiteenlopende situaties voordoen. Hieronder volgt een selectie van veelvoorkomende voorbeelden al dan niet geïnitieerd door uzelf of de werknemer.

Redenen voor outplacement in organisaties 

♦ Uw medewerker functioneert niet meer goed. 

♦ Uw medewerker is niet meer tevreden. 

♦ Uw medewerker functioneert goed maar het heilige vuur is gedoofd.

♦ Uw medewerker past niet in uw veranderende organisatie. 

♦ Uw medewerker benut de transitievergoeding bij ontslag voor outplacement. 

♦ Uw werknemer komt zelf met het voorstel om outplacement in te zetten.

♦ Outplacement volgt uit een sociaal plan. 

♦ Een verhuizing van uw organisatie. 

♦ Uw organisatie gaat fuseren. 


 
Vind outplacementbegeleiding
Zoek contact met outplacementbureaus voor meer informatie over outplacement.