Wanneer starten met een outplacementprogramma?


Het beste moment om te starten met een outplacementtraject is wanneer de werknemer nog in dienst is

Van werk naar werk

Wanneer met outplacement wordt gestart als de werknemer nog in dienst is, is het eenvoudiger om een nieuwe baan te vinden en de overstap naar een nieuwe werkkring te maken. Omdat de outplacemenkandidaat nog niet werkloos is, staat deze sterker in het sollicitatieproces.

Tijd investeren

Wanneer outplacement plaatsvindt wanneer de werknemer nog in dienst is, kan werktijd worden vrijgemaakt om aan het outplacementtraject te werken. Zowel de werkgever als werknemer investeren dan in de transitie.

 

Meer informatie
Een outplacementbureau kan u meer vertellen over de gang van zaken tijdens een outplacementtraject.