Wanneer starten met een outplacementprogramma?


Het beste moment om te starten met een outplacementtraject is wanneer de werknemer nog in dienst is. Dus zodra ontslag bekend is, is het raadzaam om zo snel mogelijk een outplacementtraject in te zetten.

Van werk naar werk

Wanneer met outplacement wordt gestart als de werknemer nog in dienst is, is het veel eenvoudiger om een nieuwe baan te vinden en succesvol de overstap naar een nieuwe werkkring te maken. Omdat de outplacemenkandidaat nog niet werkloos is, staat deze sterker in het sollicitatieproces.

Tijd investeren

Wanneer outplacement plaatsvindt wanneer de werknemer nog in dienst is, kan werktijd worden vrijgemaakt om aan het outplacementtraject te werken. Zowel de werkgever als werknemer investeren dan in de transitie en dat kan voor beide partijen veel voordelen hebben.

 

Vind outplacementbegeleiding
Wilt u zelf een outplacementtrajecten starten? Zoek dan direct contact met outplacementbureaus.