Wat zijn de voordelen van outplacement voor de werkgever?


De werkgever kan verschillende motieven hebben om outplacement in te zetten.
 
Geen plaats meer voor werknemer
Er zijn tal van redenen te bedenken waarom het beter is om uw werknemer te laten vertrekken: van disfunctioneren tot onvoldoende doorgroeimogelijkheden voor de werknemer. Om deze impasse te doorbreken kan u samen met de werknemer op zoek gaan naar een nieuwe werkkring.
 
Tevreden personeel en imago
In plaats van de gebruikelijke ontslagprocedure kan outplacement voor u een positief effect hebben op de bedrijfsreputatie. Wanneer de werkgever en de werknemer in goede harmonie uit elkaar gaan, zal dit ook afstralen op de resterende werknemers. Daarnaast zal de werknemer eerder geneigd zijn de laatste werkzaamheden netjes af te handelen en zal deze na het vertrek positiever tegenover het bedrijf staan. 
 
Kostenbesparing en juridisch voordeel
Outplacement kan ook financieel positief voor u uitpakken. Denk aan het voorkomen van juridische kosten of een hoge ontslagvergoeding. Als u uw werknemer een goed outplacementtraject aanbiedt, dan is de kans kleiner dat uw werknemer de gestelde ontslagvoorwaarden niet zal accepteren. In Nederland is de juridische bescherming van de werknemer aanzienlijk en u dient daarbij alle mogelijke zorgvuldigheid in acht te worden genomen en outplacement kan daarin voor beide partijen goed werken.