Kan ik kinderopvangtoeslag krijgen tijdens een outplacementtraject?


Als u nog nog in dienst bent bij uw werkgever tijdens het outplacementtraject, dan krijgt u gewoon kinderopvangtoeslag en salaris doorbetaald. Het maximale aantal uren per week waarvoor u kinderopvangtoeslag voor kunt krijgen is het aantal uur dat u per week werkt. Na de officiële uitdiensttreding loopt de kinderopvangtoeslag nog maximaal 6 maanden door. Het maximaal aantal uren per maand is dan het aantal uur waar u in de laatste maand voor ontslag recht op had.
 
Staat u ingeschreven als werkzoekende bij het UWV en volgt u een traject van werk naar werk? Dan heeft u in de meeste gevallen ook recht op kinderopvangtoeslag. Ook wanneer u zo'n traject volgt en een van de volgende uitkeringen ontvangt, heeft u meestal recht op kinderopvangtoeslag:
  • bijstandsuitkering;
  • arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WIA, Wajong of WAZ);
  • WW-uitkering;
  • Ziektewetuitkering;
  • IOAW- of OIAZ-uitkering

Twijfelt u of u recht heeft op kinderopvangtoeslag? Dan is het aan te raden om te informeren bij de Belastingdienst. Voor toeslagen is dit telefoonnummer 0800-0543 (gratis).