Wat is de gemiddelde duur van een outplacementtraject?


Een outplacementtraject duurt doorgaans tussen de 3 en 12 maanden. De looptijd van een outplacementtraject verschilt per kandidaat en wordt door veel factoren bepaald.

Verschillende soorten outplacementtrajecten

De duur van het outplacementtraject hangt af van de situatie, intensiteit, wensen en behoeften. Zo zal intensieve outplacementbegeleiding inclusief omscholing meer tijd vergen dan een basisoutplacementtraject waarbij vooral wordt ingezet op sollicitatiebegeleiding. De duur wordt ook bepaald door het beschikbare budget en de condities die het outplacementbureau hanteert. 

Vertragende factoren bij een outplacementtraject

Outplacement kan door uiteenlopende oorzaken langer duren dan in eerste instantie was gepland. Voorbeelden zijn:

  • De werknemer heeft het lang moeilijk met het verlies van zijn of haar baan.
  • Tijdens het outplacementtraject blijkt dat om- of bijscholing nodig is.
  • Een outplacementkandidaat is moeilijker bemiddelbaar. 
  • De werknemer is werkzaam in een branche met veel werkzoekenden. 
  • Het outplacementtraject is gestart na burn-out of overspannenheid. 

  

Vind outplacementbegeleiding
Heeft u nog vragen over de duur en de kosten van een outplacementtraject? Zoek dan contact met outplacementbureaus in uw regio.