Outplacement blog

Veranderen van baan is aantrekkelijk maar werknemers blijven zitten

27-11-2022 - Redactie

Met een historisch krappe arbeidsmarkt en een recordaantal onvervulde vacatures zou je verwachten dat er massaal gewisseld wordt van baan. Toch toont recent onderzoek aan dat werknemers niet massaal op zoek gaan naar ander werk. Wat zit daar achter?


Opvallend onderzoek

Veel werkenden vinden wel degelijk dat het tijd wordt voor iets nieuws. Werkgeluk is daarbij een belangrijke factor. Dat blijkt uit een enquête die onderzoeksbureau PanelWizard uitvoerde voor opleidingsinstituut NCOI. Bovendien zijn volgens dat onderzoek zo'n 2,4 miljoen mensen, een kwart van alle werkenden, ontevreden met hun huidige baan. Een extra stimulans zou je zeggen om onmiddellijk op zoek te gaan naar een nieuwe betrekking wetende dat er werk in overvloed is. Bij wijze van spreken zou je binnen een dag van baan kunnen veranderen. 

Actief solliciteren voor werkgeluk

Wat maakt nu dat werknemers niet massaal op zoek gaan naar nieuw werk? Voorzichtigheid en de angst voor het onbekende zijn welbekende redenen waarom mensen blijven zitten waar ze zitten. Maar ook het veranderende sollicitatieproces en actief solliciteren blijken drempels. Want wie werkgeluk wil, moet daarin investeren. Daarnaast is werkgeluk niet voor iedereen even belangrijk. Sollicitatie-specialist Aaltje Vincent gaf recent in dagblad Trouw nog een goede tip voor mensen die opzien tegen onzekerheid. "Ga eerst eens thee drinken bij een werkgever waar je het ziet zitten. Door elkaar te leren kennen overwin je die angst voor het nieuwe."