Outplacement blog

Van werk naar werkbegeleiding ter voorkoming van hoge werkloosheid veesector

28-07-2021 - De redactie

Volgens het CNV kan de inkrimping van de veestapel wel 30.000 banen kosten. De vakbond pleit daarom voor een transitiefonds met van werk naar werkbegeleiding ter voorkoming van hoge werkloosheid in de landbouwsector.


Veel banen verloren bij inkrimping veestapel

Boeren zijn vaak in beeld als het gaat om de discussie over het inkrimpen van de veestapel. Maar een kleinere veestapel raakt qua aantallen vooral de werknemers: 30.000 mensen. Van deze werknemers die hun baan kunnen kwijtraken werkt een derde in de primaire landbouwsectoren, zoals dierhouderij. Het overige deel werkt in gerelateerde sectoren, zoals transport, slachterijen en de veevoerindustrie.

Dunbevolkte regio's 

CNV voorzitter Piet Fortuin benadrukt dat het vaak gaat om mensen die in dunbevolkte regio's in Nederland werken. Juist in deze gebieden is weinig perspectief op nieuw werk. En een verhuizing naar de Randstad is een flinke stap en vaak zeer kostbaar. Als voorbeeld noemt Fortuin de zuivelindustrie in Friesland waar nauwelijks alternatieve banen zijn. Maar met geld uit het fonds zouden mensen omgeschoold kunnen worden voor bijvoorbeeld werk in de zorg- en transportsector.