Outplacement blog

Transitievergoeding in 16 termijnen vanwege corona

30-06-2021 - De redactie

Dat de transitievergoeding bij moeilijke financiële omstandigheden in maximaal 6 maanden betaald kan worden is bekend. Maar bij een zaak bij de kantonrechter in Amsterdam blijkt dat de transitievergoeding onder bijzondere omstandigheden over een langere periode mag worden uitgesmeerd.

Opvolgend werkgeverschap

Het gaat hier om een zaak waarbij de werknemer claimde sinds 1993 werkzaam te zijn, terwijl de huidige werkgever de zaak in 2017 had overgenomen. De huidige werkgever was derhalve van mening dat hij de transitievergoeding vanaf 2017 moest betalen. Als aanvullend punt werd aangevoerd dat vanwege moeilijke financiële omstandigheden het niet mogelijk was om de transitievergoeding te betalen. De rechter ging hier niet in mee en oordeelde dat de werknemer inderdaad sinds 1993 in dienst was op basis van opvolgend werkgeverschap. De rechter vond evenmin de financiële problemen een reden om af te zien van de transitievergoeding.

Wel afwijkende termijn

De kantonrechter onderkende wel dat de slechte financiële situatie van de werkgever verband hield met de door overheid opgelegd coronamaatregelen. Op basis daarvan stond de kantonrechter toe de transitievergoeding over 16 termijnen van een maand te betalen. Dat is opvallend te noemen omdat dit afwijkt van de regeling die bepaalt dat de werkgever de transitievergoeding in termijnen kan betalen over maximaal 6 maanden.