Outplacement blog

Snoeijing Re-integratie en Coaching: kijken naar het totaalplaatje

09-03-2018 - De redactie

U heeft het vast weleens iemand horen zeggen: ‘Zij is een echt mensenmens!’ Tegelijkertijd kan dat woord irritatie opwekken, als zoveelste modewoord, net iets teveel gebruikt. Toch was het de eerste term die bij ons opkwam toen we met Maruscha van Snoeijing Re-integratie en Coaching spraken. Hoe zij haar eigen ervaringen en achtergronden met die van haar cliënten optimaal weet te combineren komen we te weten aan de hand van vijf vragen. 

Outplacementcoach Maruscha Snoeijing

1. Op je website lezen we dat je al veel ervaring hebt opgedaan op uiteenlopend werkgebied. Hoe pas je deze ervaringen toe in je dagelijks werk?

‘Ik heb met verschillende doelgroepen in verschillende werkvelden gewerkt, met uiteenlopende problematiek. Soms speelden ook culturen, geloven of levensopvattingen een rol. Al deze ervaringen komen van pas in mijn trajecten. Ik heb een open houding en plaats mensen niet zo snel in een hokje. Daarbij ga ik praktisch en oplossingsgericht te werk. Uiteraard met respect voor de persoon die ik ondersteun.’

2. Het afgelopen jaar verkreeg Snoeijing Re-integratie en Coaching vier sterren van Blik op Werk en een klanttevredenheid van maar liefst 9,0. Hoe verklaar je deze bovengemiddeld hoge score?

‘Tja, de scores komen van de mensen die ik heb begeleid. Je zou het aan hen moeten vragen. Zelf denk ik dat het komt doordat ik iedereen die ik begeleid heel serieus neem. Ook ben ik pas tevreden met het resultaat als ik de indruk heb dat we alles belicht en geprobeerd hebben om tot een goed resultaat te komen, ongeacht de opdracht. Daarbij werk ik zeer mensgericht en hebben we regelmatig persoonlijk contact.’

3. Je hebt ooit zelf een outplacementtraject doorlopen. Zijn er specifieke zaken of ervaringen die je vanuit dit traject mee hebt genomen naar je eigen praktijk?

‘In het outplacementtraject dat ik zelf volgde voelde ik me een nummer in plaats van een persoon met een onzekere toekomst. Door deze ervaring realiseer ik me dat persoonlijk contact en een vast aanspreekpunt heel belangrijk zijn en dat niet iedereen hetzelfde gestandaardiseerde pakket als ondersteuning moet hebben. Ik ga voor outplacementbegeleiding op maat helemaal toegesneden op de persoon waar het traject om draait.

4. Je begeleidt mensen met verschillende culturele achtergronden. Hoe zorg je ervoor dat je uit ieder persoon het beste haalt?

'Ik probeer me daarbij van te voren meer te verdiepen in iemand zijn achtergrond, cultuur, visie op werk en gezondheid en geloof. Vanuit de verschillende culturen denkt men bijvoorbeeld anders over werk en hoe om te gaan met ziekte. Hierdoor heeft men verschillende verwachtingen. Daar moet men van op de hoogte zijn en dus moet je ook uitleggen wat de Nederlandse waarden en normen op deze gebieden zijn.’

5. Bij je outplacementtrajecten ga je uit van een holistische mensvisie. Kun je uitleggen wat hiermee wordt bedoeld en hoe je dat integreert in je trajecten?

‘Wanneer ik iemand ontmoet kijk ik bij deze persoon naar het totaalplaatje. Niet alleen het feit dat iemand geen werk heeft telt mee. Ik zoek uit wat verder mogelijk nog een rol speelt en hoe de persoon door deze zaken wordt beïnvloed. Dit kunnen bijvoorbeeld financiële problemen zijn, zorgen om een familielid, belasting door mantelzorg of een problematische relatie. Met alle factoren die van invloed kunnen zijn, houd ik rekening. Als het even mogelijk is, pakken we tijdens het outplacementtraject de problemen per onderdeel aan en probeer ik ondersteuning te bieden. Zo kom je tot een goede basis. Van daaruit kunnen we kijken naar de nieuwe baan, omscholing en andere mogelijkheden en kansen.’