Outplacement blog

Ruim een derde van de werkenden overweegt een carrièreswitch

13-03-2021 - De redactie

Uit internationaal onderzoek van Kaspersky blijkt dat ruim een derde van de werkenden een carrièreswitch overweegt. De coronasituatie die nu al een jaar duurt laat ons sterk twijfelen over onze baan.  


Coronacrisis zet aan tot denken

De coronacrisis speelt een belangrijke rol bij de gedachte om te wisselen van baan. Als we inzoomen op Nederland (in het onderzoek samengenomen met landen uit de Benelux) blijkt 20 procent onzeker te zijn over de toekomstperspectieven voor hun werk. 32 procent overweegt door de coronacrisis van baan te wisselen. Maar het is niet alleen onzekerheid die werknemers drijft. Velen geven de voorkeur aan een baan met een structureel betere werk-privébalans (38 procent) en minder stress op een werkdag of minder overwerk (36 procent). Irmgard Borghouts, hoogleraar HRM & Sociale Zekerheid van Tilburg University, voegt daaraan toe dat de lockdown bijdraagt aan bezinning en nadenken over het verliezen van je baan. 

Niet alleen de pandemie 

Maar het is niet alleen de coronacrisis die mensen laat twijfelen over hun baan en loopbaan. Organisatiepsycholoog Tosca Gort benadrukt dat mensen eigenlijk voortdurend twijfelen over hun baan en behoefte hebben aan verandering.  Omgevingsfactoren en situatie zijn belangrijke factoren die bepalen of je tevreden bent met je baan, voegt Gort toe. Het wisselen van baan puur op basis van de huidige omstandigheden is wel iets om rustig over na te denken. Als voorbeeld noemt ze het missen van sociale contacten in de nieuwe baan als de coronacrisis eenmaal achter ons ligt. Borghouts pleit voor het samen optrekken van werknemers, werkgevers en overheid als het gaat om het duurzaam en breed inzetbaar maken van personeel. Volgens haar is juist nu het moment om de basis te leggen voor de toekomstige arbeidsmarkt.

 
Kom in contact met outplacementbureaus en loopbaancoaches voor loopbaanadvies en outplacementmogelijkheden.