Outplacement blog

Loopbaanpoort: Jouw route naar plezier in je werk!

18-03-2022 - Mireille Tempelaars

Werken met plezier en energie in een omgeving die bij je past. Dat is volgens Wim Aartsen waar het bij Loopbaanpoort om draait. 'We vinden het vanzelfsprekend dat loopbaanontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling hand in hand gaan', aldus Wim. 'Als je bij ons ‘de poort opent’, dan kies je voor begeleiders die hun sporen hebben verdiend in outplacement, loopbaancoaching en persoonlijke ontwikkeling.'

Outplacementcoach Wim Aartsen van Loopbaanpoort

1. De route voor een succesvol traject van werk naar werk is voor iedereen anders. Hoe zorgen jullie ervoor dat elke unieke route steeds tot een succes leidt?

'We inventariseren wat iemand al in zijn bagage heeft en welke instrumenten verder nog nodig zijn en waarop hij of zij zich nog kan ontwikkelen voor een succesvol traject naar nieuw werk. Daarbij luisteren we goed en stemmen af op de persoon. Die route is voor iedereen net weer even anders. De één heeft aandacht nodig voor verwerking van het verlies van werk, de ander wil zichzelf grondig heroriënteren met bijvoorbeeld een uitgebreide online beroepskeuzetest. Of misschien wil iemand direct aan de slag met netwerken en solliciteren. Onze ervaring is dat een route met persoonlijk maatwerk tot succes leidt.' 

2. Jullie werken met 3 outplacementfases om te werken naar het einddoel, waarin verschilt deze aanpak met andere outplacementbureaus?


'Onze begeleiding is maatwerk en tegelijkertijd herkennen wij in ieder traject een bepaalde waardevolle fasering. De kracht van deze 3 outplacementfases? De heldere opbouw die het zelfvertrouwen op een positieve manier beïnvloedt. We werken allereerst aan het persoonlijk profiel, gevolgd door het zoekprofiel en sollicitatiesupport. We brengen talenten, kwaliteit en persoonlijkheid in kaart, onderzoeken welke organisaties en functies passend zijn en brengen daarin focus aan en ondersteunen met alle support die nodig is.'

3. Kun je wat meer vertellen hoe een gemiddeld coachingstraject bij jullie verloopt? Bijvoorbeeld hoe lang duurt een traject, zijn de ontmoetingen persoonlijk of digitaal?


'De duur van een outplacementtraject varieert, omdat de route voor iedereen verschillend is. Gemiddeld is de doorlooptijd 3 tot 6 maanden. Door onze persoonlijke benadering doen we de begeleiding liefst face-to-face. Sommige delen van het traject, bijvoorbeeld het bespreken van een brief of CV, kunnen natuurlijk ook prima online. In de afgelopen 2 jaar zijn wij door de coronamaatregelen meer online gaan werken. Overigens hebben we ook coaches die delen van het traject invullen met behulp van wandelcoaching. Dat sluit vaak prima aan op de situatie van de persoon; het zet iemand zowel fysiek als mentaal in beweging. Aan de hand van huiswerk- en netwerkopdrachten blijft iemand ook tussen de persoonlijke contactmomenten door altijd actief.'

4. Op jullie website staat dat zelfreflectie in elk traject een werkzaam bestanddeel is. Dat is een stukje psychologie, zijn jullie coaches daar ook in getraind en hoe gaat de zelfreflectie in zijn werk?

'Al onze coaches zijn, naast hun specialisatie in loopbaanvraagstukken, ook opgeleid in uiteenlopende methodieken op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Dit varieert van opleidingen in counseling, transactionele analyse en systeem coaching tot opleidingen in breathwork, zijnsoriëntatie en human design. Persoonlijke ontwikkeling en zelfreflectie gaan hand in hand en in een outplacementtraject is zelfreflectie bij uitstek belangrijk. Om een goede vervolgstap in werk te kunnen zetten is het voor een cliënt belangrijk helder te krijgen wat hem inspireert, waar zijn kwaliteiten liggen en waar hij energie van krijgt. Welk werk wil iemand doen en in welke werkomgeving voelt iemand zich lekker en op zijn plek? Maar ook: Welke persoonlijke issues werken eventueel belemmerend om in beweging te komen?

In de gesprekken wordt hierop gereflecteerd onder andere met behulp van reflectieoefeningen en het maken van reflectieverslagen door de cliënt. Het leidt tot een helder loopbaanperspectief waarop de client vervolgens samen met de coach een effectief plan van aanpak kan maken.' 

5. Wat zijn volgens jou de belangrijkste factoren die bijdragen aan een succesvolle begeleiding van werk naar werk?

'Dat begint met een goede relatie, de ‘klik’, tussen coach en coachee. Met vertrouwen in elkaar, persoonlijke aandacht en betrokkenheid vanuit de coach en oprechte inzet en betrokkenheid vanuit de coachee. Verder heb je een passend en realistisch loopbaandoel nodig om samen naartoe te kunnen werken. Om uiteindelijk daadwerkelijk op de juiste nieuwe plek terecht te komen, moet je weten hoe de huidige arbeidsmarkt in elkaar zit. Een netwerk draagt bij, evenals actief en effectief netwerken door de persoon. En hij of zij moet goed in staat zijn zichzelf neer te zetten in een sollicitatiegesprek.'