Outplacement blog

Het kabinet wil Van Werk naar Werk versterken

26-05-2024 - Redactie

De komende jaren wordt verder ingezet op het doorontwikkelen van de infrastructuur voor Van Werk naar Werk. Het doel is dat werkende werkzoekenden duurzaam aan het werk kunnen komen en blijven. Minister Van Gennip lichtte dit in een Kamerbrief toe.


Betere ondersteuning 

Hoewel de meeste baanwisselingen soepel verlopen, zijn er ook groepen werkenden waarbij dit niet zelfstandig lukt. Daarom hebben de sociale partners al eerder de handen ineen geslagen. Onderdeel van de nieuwe plannen is dat er in sectoren waar nu niets of weinig voor geregeld is, goede afspraken komen. Ook krijgen werkzoekenden betere ondersteuning. Jan Pieter Daems (CNV): “Heel goed nieuws dat we nu in Nederland eindelijk serieus gaan doorpakken met het goed organiseren Van Werk naar Werk. Heel belangrijk in de bestaanszekerheid van mensen. Er kan altijd wat gebeuren met je werk, of in je leven, dat er naar ander werk gegaan moet worden. Goede ondersteuning is dan cruciaal.”

Nog meer maatregelen

Naast het versterken Van Werk naar Werk zijn er nog andere maatregelen die de infrastructuur van de arbeidsmarkt gaan vervormen. Zo komt nu een regionaal loket: het Werkcentrum. Werkzoekenden, werkenden en werkgevers kunnen bij het Werkcentrum terecht voor vragen over werk, loopbaanstappen, scholing en personeelsvraagstukken. Alle arbeidsmarktregio's gaan nu deze naam gebruiken voor gezamenlijke kanalen en voor de publiek-private netwerksamenwerking. Dat gaat zorgen voor herkenbaarheid en eenduidigheid. Voor werkgevers is het bijvoorbeeld nu soms ingewikkeld, omdat zij door verschillende partijen en uitvoerders worden benaderd in combinatie met een grote diversiteit van regelingen.