Outplacement blog

De belangrijkste recruitmenttrends van 2020

13-02-2020 - De redactie

Hypertargeting, artificial intelligence en employermarketing: de arbeidsmarkt is de laatste jaren flink veranderd. Outplacementbureaus die hun kandidaten succesvol willen plaatsen, dienen rekening te houden met de nieuwste trends bij het solliciteren en werven. Dit zijn volgens ons de vijf belangrijkste recruitmenttrends voor 2020. 

1. Meer focus op soft skills

Werkgevers gaan meer nadruk leggen op de zogenoemde soft skills van sollicitanten. Zo worden communicatievaardigheden, empathie en flexibiliteit steeds belangrijker gevonden. Nu steeds meer reguliere werkzaamheden worden overgenomen door computers en robots wordt van werknemers verwacht dat zij emotionele vaardigheden kunnen toevoegen aan het bedrijf. Volgens McKinsey zal deze trend lange tijd voortduren en zal de vraag naar emotionele skills in Europa toenemen met 22% tussen nu en 2030.

2. Toename van hypertargeting

Bij hypertargeting wordt de doelgroep van een vacature benaderd via campagnes op sociale media. Doordat de socialemediaplatforms het mogelijk maken om een specifieke doelgroep te benaderen, zijn gerichte campagnes mogelijk. Volgens CompanyMatch zal deze trend dit jaar verder doorzetten en zal hypertargetting steeds meer ingezet worden op platforms als Facebook, Instagram, SnapChat en YouTube.

3. Inzet van nieuwe technieken

Experts voorspellen al jaren dat artificial intelligence recruitment gaat overnemen. Hoewel dit zeker nog niet aan de orde is, worden wel steeds meer slimme technieken ingezet bij het koppelen van werkgevers en werknemers. Zo zijn er meer robots beschikbaar die recruiters helpen om kandidaten op LinkedIn te selecteren en te benaderen.
Daarnaast zien we track and trace opduiken in sollicitatieprocessen. Hiermee kunnen zowel sollicitanten als werkgevers het sollicitatieproces volgen. Het idee is dat sollicitanten minder snel zullen afhaken wanneer werkgevers duidelijk communiceren over het proces. 
Tot slot werd een eerste versie van Google for Jobs onlangs in Nederlands beschikbaar. Dit platform is vergelijkbaar met Google Shopping en plaatst vacatures gratis door. De komst van Google for Jobs kan de wijze veranderen waarop vacatures worden opgesteld en gezocht. 

4. Meer gebruik van smartphones

Het gebruik van de smartphone in het sollicitatieproces is sterk in opkomst. Banenplatforms worden mobielvriendelijk en tevens geschikt voor solliciteren via mobiel. Daarnaast is het bij steeds meer bedrijven mogelijk om te solliciteren via WhatsApp. Via dit platform kunnen sollicitanten eenvoudig op een vacature reageren. Op deze wijze laten we de tijd van de klassieke sollicitatiebrief en het ouderwetse cv achter ons.

5. Meer nadruk op bedrijfscultuur

De arbeidsmarkt is krap en werkgevers strijden om de beste kandidaten. Het promoten van de organisatie als aantrekkelijke werkgever is dan ook belangrijker geworden. Volgens onder andere Harver en TalentLyft realiseren steeds meer bedrijven zich echter dat ze niet alleen employermarketing moeten inzetten richting potentiële nieuwe werknemers, maar dat ze ook moeten zorgen dat hun huidige werknemers daadwerkelijk een goede bedrijfscultuur ervaren en uitdragen. Meer dan de helft van de werknemers gaf in een onderzoek van Glassdoor aan de bedrijfscultuur belangrijker te vinden dan het salaris. De komende jaren zullen bedrijven dan ook meer aandacht gaan besteden aan een goede bedrijfscultuur.