Outplacement blog

Bedrijven steeds vaker in zee met oudere werknemers

17-05-2023 - Redactie

Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt hebben bedrijven steeds meer oog voor oudere werknemers. Het aantal werklozen onder 45-plussers is zelfs gedaald tot het laagste niveau in 20 jaar. Aantrekkelijk voor bedrijven is ook dat deze groep in tegenstelling tot jongeren veel minder van baan verandert. 


Cijfers spreken boekdelen

In april zaten in totaal 343.000 mensen van de beroepsbevolking zonder werk. Daarmee is de werkloosheid licht afgenomen naar 3,4 procent. Met 2,1 procent was de werkloosheid het laagst onder 45-plussers. Dat komt neer op 87.000 werkloze 45-plussers. In de leeftijdsgroep 25-45 jaar lag het werkloosheidspercentage op 2,5 procent. 

Bedrijven op zoek naar stabiliteit

Waar bedrijven in het verleden zeer terughoudend waren ten opzichte van oudere werknemers lijken ze nu helemaal om. Voor bedrijven is de stabiliteit van oudere werknemers aantrekkelijk. Terwijl jongeren op een krappe arbeidsmarkt snel wisselen van baan blijkt de loyaliteit onder ouderen groter. Ze zijn bereid om langer bij een werkgever te blijven.