Outplacement blog

Aanbesteding subsidieregeling ontwikkeladvies liep niet goed

31-01-2022 - De redactie

Een aantal coachingsbedrijven hebben zich in 2020 onrechtmatig verrijkt met coronasubsidies door het goedkoper uitbesteden van loopbaanadviezen. Dat blijkt uit onderzoek van Platform voor onderzoeksjournalistiek Investico en EenVandaag. Het gaat om de loopbaansubsidie 'Ontwikkeladvies'. 

Verschillende constructies

Een van de problemen was dat een aantal coachingsbedrijven de loopbaanadviezen groot in konden kopen. Zo bericht EenVandaag over bedrijven die samen voor ruim 100 deelnemers subsidie konden aanvragen. Vervolgens werden de ingekochte ontwikkeltrajecten uitbesteed aan externe coaches die lagere vergoedingen ontvingen. Ter indicatie: het ministerie betaalde 700 euro voor een loopbaanadviestraject terwijl de coaches het moesten doen met maximaal 300 euro. Er waren ook bedrijven die volgens een andere constructie werkten. Zo namen zij coaches in dienst met een nulurencontract met een bruto uurloon van tussen de 20 en 35 euro. Op die manier werden per loopbaanadvies eveneens honderden euro's verdiend.

Reacties

Brancheorganisaties voor loopbaancoaches zijn verontwaardigd. Ester Leibbrand van beroepsvereniging Noloc spreekt over het uitknijpen van de markt en vraagt zich af wat het doet met de kwaliteit van de diensten wanneer het werk tegen deze prijzen wordt uitgevoerd. Miriam Oude Wolbers van de Nederlandse Orde van Beroepscoaches noemt de tarieven zelfs 'bizar'. Ze geeft aan dat bij een tarief van 35 euro per uur de verhouding echt scheef ligt. Ook het Ministerie van Sociale Zaken heeft van zich laten horen. In een reactie wordt gemeld dat de lage tarieven niet in overeenstemming zijn met wat men met de regeling voor ogen had. Het ministerie gaat nu steekproefsgewijs controleren of er misbruik van de subsidies is gemaakt en dat kan leiden tot het intrekken en terugvorderen van de verstrekte loopbaansubsidies.