Outplacement blog

70-plussers werken steeds langer door

14-08-2023 - De redactie

Het aantal 70-plussers dat doorwerkt neemt al jaren toe. De arbeidsparticipatie neemt sinds 2018 gestaag toe. Dat blijkt uit een reportage van EenVandaag.


Meer werkenden ouderen

Een blik op de statistieken van het CBS laat zien dat de arbeidsparticipatie van 70-plussers sinds 2018 in één stijgende lijn toeneemt. 70-plussers mogen dan niet meer fulltime actief zijn, ze werken nog wel een aantal dagen per week. Tussen 2018 en het eerste kwartaal van 2023 is het aantal werkenden boven de 70 toegenomen van 85.000 naar 127.000. Het percentage 70-plussers in de totale bevolking nam ook toe wat deels een verklaring is voor de gestegen arbeidsparticipatie van ouderen.

Doorwerken steeds normaler

"Het wordt gewoner gevonden dat je zegt te blijven werken, mensen reageren veel positiever dan vroeger." Dat zegt Paul Schnabel (75), van 1998 tot 2013 directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), en daarna ook nog enkele jaren in de Sociaal Economische Raad (SER) en de Eerste Kamer. "Gelukkig is de maatschappelijk houding tegenover doorwerken veranderd. Het wordt gewoner gevonden dat je zegt te blijven werken, mensen reageren veel positiever dan vroeger."