2e spoor specialisten in de regio Hardenberg

2e spoor komt in beeld wanneer zieke medewerkers naar nieuw werk buiten de huidige organisatie worden begeleid. 2e spoor en outplacement hebben veel raakvlakken en kunnen soms in elkaar overgaan. Vind hier outplacementbureaus die 2e spoor trajecten verzorgen.  

Dion EmplooJoutplacement individueel 2e spoor jobfinding sollicitatietraining ontslagverwerking

J.C. Kellerlaan 8a
7772 SG Hardenberg

Dion EmplooJ

Verschillende situaties maken dat soms afscheid genomen moet worden van een medewerker. Dion EmplooJ ondersteunt, begeleidt, motiveert en confronteert haar outplacementkandidaten bij de zoektocht naar een nieuwe baan waar nodig. Bij de outplacementtrajecten van Dion EmplooJ krijg je een vaste coach die meedenkt en samen met jou toeziet op de voortgang en de juiste richting van het outplacementtraject. 

Lees meer over Dion EmplooJ Contact

Selecteer op outplacementdiensten