Outplacement zorg specialisten in de regio Groningen

Hier vindt u outplacementbureaus met outplacementtrajecten gericht op ziekenhuizen, de thuiszorg en de geestelijke gezondheidszorg. In de zorgsector werken ruim een miljoen mensen en met ruim 130.000 vacatures groeit het aantal banen sterk. 

JobXchangeoutplacement individueel outplacement zorg outplacement onderwijs ontslagverwerking 2e spoor loopbaancoaching sollicitatiecoaching outplacement overheid

Helperpark 304
9723 ZA Groningen

JobXchange

De afgelopen jaren heeft JobXchange succesvol outplacementtrajecten uitgevoerd voor het bedrijfsleven, zorg- en welzijnsinstellingen, gemeenten en het onderwijs in de regio Groningen. Wonend en werkend in Groningen spreken wij de taal van de regio, kennen de regionale arbeidsmarkt en beschikken over een groot en actief netwerk.

 
 

Lees meer over JobXchange Contact