outplacement individueel outplacement naar ondernemerschap outplacement onderwijs

Hoofdstraat 90
3972 LC Driebergen

Keurmerk(en) : NOLOC, ISMA; gemiddelde klanttevredenheid is 8,4

Contactpersoon: Willem van de Ven
Telefoon: 0343-515046

https://www.revalent.nl


Contact met Revalent

Heeft u een vraag of een opmerking voor Revalent? U kunt contact met Revalent opnemen via onderstaand formulier.Outplacementbureau Revalent in de regio Driebergen

Nieuwe ronde; nieuwe outplacementkansen!

• Komt uw functie te vervallen of wordt u ontslagen?
• Wilt u direct weer aan de slag, maar heeft u  handvatten nodig?
• Bent u nog overdonderd en wilt u eerst de zaken op een rij zetten?
• Wilt u misschien voor uzelf beginnen? 

Samen met een vaste outplacementbegeleider van Revalent gaan we eerst uw vragen helder formuleren om vervolgens oplossingen te zoeken. Het resultaat is een nieuwe functie of soms zelfs een hele nieuwe wending in de loopbaan. Welke de aanleiding voor een outplacementtraject ook mag zijn, het outplacementtraject zelf is altijd een ontdekkingstocht met nieuwe inzichten en nieuwe ervaringen die leiden tot professionele en persoonlijke groei.
 
In het outplacementprogramma van Revalent kunnen verschillende keuzes gemaakt worden. Er kan een outplacementtraject gestart worden aan de hand van een diepgaand zelfonderzoek, maar er kan ook gekozen worden voor een pragmatische aanpak. Revalent kent verschillende outplacementmodules waaruit gekozen kan worden en hieronder vindt u ze beknopt samengevat. 

Persoonlijke analyse
Met een gedegen werksituatie-analyse maken we de stand van zaken op. Zo wordt het u helder hoe u zich als persoon tot uw functie en tot uw arbeidsverleden verhoudt. Er is volop ruimte voor het verwerken van het verlies van een functie of van een ideaal. Indien nodig worden zelfinzicht en psychologisch welbevinden vergroot via counseling. Hierdoor nemen uw zelfvertrouwen, creativiteit en zelfredzaamheid toe. Daarna gaan we uw kwaliteiten, potenties, motivatie en voorkeuren in kaart brengen. 

Arbeidsmarktverkenning
Op basis van de module zelfonderzoek wordt een voorlopig outplacementplan opgesteld. De horizon wordt verbreed en de plannen worden getoetst aan de realiteit, bijvoorbeeld door het voeren van gesprekken en met netwerken. Vooral informerende en oriënterende gesprekken zijn hierbij belangrijk. Zo worden de keuzemogelijkheden en de criteria waaraan een baan moet voldoen steeds duidelijker. Wij trainen en begeleiden u bij het netwerken. Daarnaast worden uw presentatie- en communicatievaardigheden op een natuurlijke wijze geoefend. Aan het einde van deze fase is een concreet en realistisch plan geformuleerd.

Sollicitatietraining
Bij deze modele wordt inzicht geschapen in de eigen sollicitatievaardigheden en worden meer effectieve en creatieve manieren van solliciteren aangeleerd. Presentatie- en communicatieve vaardigheden worden getraind waardoor u beter in staat bent uzelf succesvol te profileren op de arbeidsmarkt. Er is actief contact met individuen, organisaties en wervings- en selectiebureaus. Revalent traint en coacht bij alle onderdelen van het zoekproces naar een passende baan.

Verzelfstandiging
Misschien wilt u wel kiezen voor het opzetten van een eigen bedrijf. Allereerst gaan we dan uw aspiraties toetsen aan de haalbaarheid. Dit gebeurt via een marktonderzoek en gesprekken met ter zake kundigen. Vormgeving van het eigen bedrijf, huisvesting, marketingstrategie en -activiteiten worden allemaal besproken. Verder begeleiden wij u bij alle formele acties die nodig zijn om voor uzelf te beginnen, zoals het inschrijven bij de belastingdienst, de KvK en eventuele beroepsverenigingen. Revalent adviseert bij de gehele opstart van de eigen onderneming.
 
Meer informatie? Neem dan gelijk contact op met Revalent via het contactformulier op deze pagina.