outplacement individueel groepsoutplacement 2e spoor outplacement naar ondernemerschap van werk naar werk

Bouwerij 100
1185 XX Amstelveen

Beoordeling/Keurmerk : NOLOC, CMI, gemiddeld cijfer 8,5

Contactpersoon : Dorris Falkenstein
Telefoon : 020-3453536

https://www.falkstone.nl/


Contact met Falkstone

Heeft u een vraag of een opmerking voor Falkstone? U kunt contact met Falkstone opnemen via onderstaand formulier.Outplacementbureau Falkstone in de regio Amstelveen

Samen op weg naar die passende baan of succesvolle start van een eigen bedrijf

Bij ontslag en reorganisatie komt meer kijken dan het ontbinden van een arbeidsovereenkomst. In beide situaties kunt u als goed werkgever uw medewerkers opteren voor 'werk naar werk', ofwel een outplacementtraject. Natuurlijk is het doel daarbij een soepel verloop.

Outplacementbegeleiding met aandacht voor persoon en situatie

Falkstone biedt outplacementondersteuning en -begeleiding met veel aandacht voor de persoon en situatie. Cruciaal om medewerkers weer te laten geloven in zichzelf en hun mogelijkheden. Falkstone helpt medewerkers vanuit hun kracht met een scherpe focus weer succesvol de arbeidsmarkt op, de kortste weg naar duurzaam werk. Dat doet Falkstone op een creatieve, enthousiaste en daadkrachtige wijze met coaching en praktische tools die effect en resultaat opleveren. Wij zetten actief in op ons eigen netwerk om doorbraken te realiseren. Er is altijd meer mogelijk dan je denkt! Samen op weg naar die passende baan of richting een succesvolle start van je eigen bedrijf. Individueel of in groepsverband, een outplacementtraject kan bij Falkstone op verschillende manieren vorm gegeven.

Outplacementcoach Doris Falkenstein

Het optimale halen uit je outplacementtraject
Falkstone helpt gedreven hoogopgeleide professionals weer met passie en plezier te werken. Je leert bij ons geen ‘kunstje’. We prikkelen, dagen uit en stimuleren je om jouw talenten en mogelijkheden te ontdekken en te benutten. Onze outplacementcoaching werkt toe naar een doorbraak waardoor jij keuzes gaat maken die bij jou passen. Je outplacementtraject wordt gecoördineerd vanuit Amstelveen, altijd met persoonlijk maatwerk. Nieuwe inzichten zorgen voor persoonlijke en professionele groei waardoor je met meer energie en voldoening gaat werken en leven. Falkstone helpt professionals en organisaties het optimale uit hun outplacementtrajecten te halen!