Mag ik als ik zwanger ben boventallig worden verklaard?


Volgens de wet mag de werkgever een werknemer niet ontslaan tijdens zwangerschap en bevallingsverlof. Ook in de 6 weken aansluitend aan het bevallingsverlof mag de werknemer de werknemer niet ontslaan. Raakt de werknemer ongeschikt als gevolg van de zwangerschap of bevalling? Ook dan mag de werkgever de werknemer niet ontslaan. Er geldt echter een belangrijke uitzondering: wanneer het gehele bedrijf of de gehele afdeling sluit, mag de werkgever het contract van een zwangere werknemer ook opzeggen. Bij massaontslag geniet een zwangere vrouw dus niet standaard extra bescherming.

Als het UWV niet akkoord gaat met het ontslag, kan de werkgever via de kantonrechter ontslag aanvragen. De kantonrechter kijkt naar een economische noodzaak om een werknemer te ontslaan. Denkt de rechter dat ontslag noodzakelijk is op economische grond? Dan kan hij het ontslag toekennen. Denkt de rechter echter dat de werknemer ontslag krijgt vanwege haar zwangerschap? Dan zal de werkgever in het ongelijk gesteld worden en mag de werknemer niet worden ontslagen.