Waar moet ik als werkgever rekening mee houden bij een reorganisatie?


Als u als werkgever een reorganisatie overweegt, dan moet u met een aantal zaken rekening houden. Hieronder volgen een aantal voorbeelden. 

Collectief ontslag

Als er sprake is van collectief ontslag dan zijn de regels van de WMCO van toepassing. Zo moet u het ontslag vooraf melden bij het UWV en de vakbonden informeren. 
 

Werknemers helpen bij het vinden van nieuw werk

Op basis van goed werkgeverschap en de WMCO wordt van de werkgever verwacht dat de werknemer geholpen wordt met nieuw werk. In dat kader vormt outplacement bij reorganisaties een belangrijk instrument richting nieuw werk. 

 

Vind outplacementbegeleiding
Kom in contact met outplacementbureaus voor collectieve outplacementtrajecten